Historiequiz

Change language:
    

Byguide og Historiequiz ”I Dronning Sophies fodspor”

 

Velkommen til Nykøbing Falster Turistforenings Byguide og Historiequiz

Historiequizzen ”I Dronning Sophies Fodspor” er en selvguidet gåtur på 1,5 km i Nykøbings bymidte, i sporene efter Dronning Sophie og Nykøbing Slot. Ved udvalgte steder, markeret på kortet, kan du læse lidt historie og besvare spørgsmål. Historiequizzen er udarbejdet af Nykøbing Falster Turistforening.
Folder med quiz og guide kan afhentes gratis på turistkontoret. Du kan også gennemgå tur og quiz længere nede på denne side, eller downloade folderen som pdf. her:
DOWNLOAD >>

Se Nykøbing Slot i 3D-animation:

Lidt om Dronning Sophie og Nykøbing Slot
Engang lå der i ca. 200 år et stort slot i Nykøbing Falster. Slottet var på størrelse med Kronborg Slot i Helsingør. Desværre blev slottet nedrevet i 1767, hvor alt blev solgt til genbrug. En hel del af resterne fra slottet kan stadig findes rundt omkring i byen.
På Slottet boede enkedronning Sophie i næsten 40 år indtil sin død i 1631. Hun forlod sin far og mor i Güstrow syd for Rostock i Tyskland, da hun var 15 år, flyttede til København, blev gift med den danske Kong Frederik den II, som var 38 år. Hun blev dronning, og de fik 7 børn. Da hendes ældste søn blev konge, flyttede hun til Nykøbing Falster, hvor hun fik slottet og Lolland-Falster som sin ejendom. Hun styrede sine ejendomsbesiddelser og borgerne med hård hånd og blev meget velhavende.

Anetavlen i Klosterkirken


Den mecklenburgske anetavle på 33 m2 fra 1627, er malet af Antonius Clement. Den viser Dronning Sophies aner i 5 generationer. Den er sammen med altertavlen foræret til kirken af enkedronning Sophie.

Turen starter på Slotsbryggen ved ruinen af Nykøbing Slot

1. Nykøbing Slot (Slotsbryggen) Start ved biografen
2. Staldgården (stop ved nr. 11)
3. Hestestalden (Rosenvænget 12)
4. Kornmagasinet (Slotsgade 30)
5. Latinskolen (Slotsgade 7)
6. Czarens Hus (Langgade 2)
7. Byens ældste hus (Langgade 18)
8. Ritmestergården (St. Kirkestræde 2A)
9. Klosterkirken (Klosterstræde)
10. Lilletorv
11. Torvet
12. Grøntorvet (Slotsgade 20)
13. Vandmøllestræde

Quizzen starter her


Sophies ældste søn blev konge, da han var 11 år. Han lånte tit penge af sin mor. Pengene brugte han på krige mod Sverige og på at bygge flotte bygninger bl.a Børsen, og Kronborg-, Frederiksborg- og Rosenborg Slot. Han og andre “lånte” også af Dronning Sophie’s gode (Nykøbing)vin, som nu er døbt om til Rosenborgvinen. Vinen serveres stadig – dog fortyndet – til Dronning Margrethes Nytårstaffel i København.
Kilde: http://kongehuset.dk/menu/nyheder/rosenborgvinen 
Quiz
A. Hvad hed Sophies ældste søn, som var konge indtil 1648?
Se rigtigt svar >>
B. Hvad hedder tårnet, som vises på tegningen af slottet, ved den røde prik? (vises på muren ved biografen)
Se rigtigt svar >>
Gå videre ad Slotsgade til Engvej nr. 6. Drej til højre ind i Staldgården.


I Staldgården lå slottets stalde. De blev nedrevet, og der blev bygget arbejderboliger til jernstøberiet Bruunshaab. Her boede mange familier med rigtig mange børn. I dag er Staldgården et attraktivt sted med velholdte og renoverede hyggelige huse.
Quiz
A. Hvornår kom industrierne til  Nykøbing. Sidst i
1700-tallet,
1800-tallet,
1900-tallet?
Se rigtigt svar >>
B. Hvilken farve har døren i Staldgården nr. 11?
Se rigtigt svar >>
Gå gennem Staldgården til Rosenvænget. Her ligger Den kongelige Staldgård.


Kuskestalden er bygget i 1630 af Den udvalgte Prins Christian, søn af Chr. den IV og barnebarn af Dronning Sophie. Staldbygningen er den eneste bevarede bygning, som tilhørte Slottet. Kun den sydlige del af bygningen er den oprindelige. Fronten mod Rosenvænget er afkortet i ca. 1820.
Quiz
A. Den udvalgte prins blev aldrig konge. Hvorfor?
1) Han rejste til udlandet,
2) Han døde før sin far,
3) Han blev gift borgerligt?
Se rigtigt svar >>
B. Hvad på nabogrunden th., som er et minde fra 2.Verdenskrig?
Se rigtigt svar >>
Gå hen til Slotsgade nr. 30


Her på hjørnet ligger slottets kornmagasin, opført i 1750 med port til Staldgården, som var den eneste adgang til Staldgårdskvarteret. Bygningen ejes i dag af Finn Arnesen, kunstner i galleri Finnermann.
Quiz
A. Hvem boede i det lille hus ved søjlegangen i Rosenvænget?
1) Fiskeren
2) Opsynsmanden
3) Portneren
Se rigtigt svar >>
B. Hvad står øverst på skiltet på gavlen i porten?
Se rigtigt svar >>
Gå videre ad Slotsgade. Stop ved Slotsgade mellem 15 og 17. Her er opsat en mindeplade, som viser at hertil gik slotsgrunden på Dronning Sophies tid. Gå derefter til Slotsgade 7.


Latinskolen lå her fra 1807 til den blev politigård i 1953. Tidligere lå Latinskolen ved Klosterkirken. Mange berømte danskere har gået på skolen, heriblandt digteren og præsten Kaj Munk samt en berømt opdagelsesrejsende i Grønland, hvis far var købmand i Frisegade.
Quiz
A. Hvad hed den berømte opdagelsesrejsende i Grønland?
Se rigtigt svar >>
B. Hvad står øverst på skiltet ved porten til Politigården?
Se rigtigt svar >>
Fortsæt ad Slotsgade til Færgestræde, som går ned til havnen. Herfra gik færge til Lolland indtil 1867.


Czarens hus hed tidligere Det skæve Hjørne. En gæstgivergård hvor de rejsende kunne vente indtil overfart til Lolland. Czar Peter den Store fik her et måltid i 1716, heraf navnet. I Færgestræde ligger Museum og Turistinformation.
Quiz
A. Dronning Margrethe og Prins Henrik besøgte stedet i 1989.
I hvilken anledning. Ved byens
1) 500
2) 600
3) 700-års jubilæum?
Se rigtigt svar >>
B. Hvad står på metalskiltet over vinduerne?
Se rigtigt svar >>
Gå videre ad Langgade til nr. 18


Byens ældste hus fra 1500-tallets slutning. Bygget som herskabsvilla og stadig i bindingsværk. Her boede i 1700-tallet slotsmurer Trap, som tog sig af slottets vedligeholdelse i 10år, indtil det blev revet ned.
Quiz
A. Hvornår blev slottet nedrevet?
Se rigtigt svar >>
B. Hvor mange engle ses på træbjælken under 1. sal?
Se rigtigt svar >>
Stop ud for Langgade 24 og betragt Hollands Gård med byens vandtårn fra 1908, som fra toppen har en flot udsigt over byen og Sundet, og i stuen en cafe. Gå til Frisegade 2. Se til højre og nyd synet af de gamle huse i Bastebrostræde og udsigten til Lolland. Gå derefter til venstre ad Store Kirkestræde.


Ritmestergården er opført i 1620 som bindingsværk i 2 stokværk. Ritmester Friis ejede gården i 1830’erne, heraf navnet. I bygningen ligger i dag et spændende værtshus med maritim indretning.
Quiz
A. Hvad hedder værtshuset?
Se rigtigt svar >>
B. Hvor mange ansigter ses på træbjælken (etageadskillelsen)?
Se rigtigt svar >>
Fortsæt ad Store Kirkestræde til Klosterkirken.


Klosterkirken blev bygget i 1419. Kirken var en del af et franciskaner- kloster indtil 1532, hvor kirken blev sognekirke. I kirken lå også latinskole og rådhus. Dronning Sophie fik i 1600-tallet opsat en anetavle på 33m2 ved alteret. Anetavlen viser hendes forfædre i Mecklenburg.
Quiz
A. Hvor mange generationer vises på anetavlen?
Se rigtigt svar >>
B. Tårnet fra 1890 ved Klosterstræde th. for kirken. Hvad har det være brugt til?
1) Vagttårn,
2) Udkigstårn,
3) Vandtårn
Se rigtigt svar >>
Gå ad Rådhusstræde til Lilletorv.


På Lilletorv ligger slotsgartnerens gamle bolig. Den lå ud til slots- haverne, som lå bag Jernbanegade og Østergade. I mange år lå her en boghandel. Døren i bygningens højre side er fra slutningen af 1700-tallet og stammer fra Nykøbing Slot. Gaden hed tidligere Gartnerstræde og gik ned til byens volde (Voldgade).
Quiz
A. Hvad hedder gaden i dag?
Se rigtigt svar >>
B. På gavlen sidder fugle i guld. Hvilke?
Se rigtigt svar >>
Fortsæt ad Østergågade til Torvet. Gør et stop og svar på Quiz 11 ved Nykøbing Teater – berømt for sine revyer – Nykøbing Falster kaldes også Revykøbing.


Byens torv lå også på Dronning Sophies tid her midt i byen, hvor der gennem århundrederne har været afholdt torvedage flere gange om ugen. Mod Slotsgade overfor Czarens hus ligger Bjørnebrønden, en granitskulptur af Mogens Bøggild inspireret af den russiske bjørn, opsat til byjubilæet i 1939.
Quiz
A. Hvad hedder det lille stræde før teatret med navne i fliserne?
Se rigtigt svar >>
B. Hvor mange stenfigurer står i det lille stræde?
Se rigtigt svar >>
Gå tværs over torvet og videre ad Nobelstræde til Grønttorvet. I Nobelstræde boede barbermester Brodthagen og hans 2 sønner, som hele Danmark kom til at kende. Holger og Viggo. Holger blev borgmester, Viggo skuespiller og teaterdirektør for Nykøbing Falsters berømte Revy.


Grønttorvet hed tidligere Grisetorvet. Her var en livlig handel med dyr. Herfra er der udsigt til en af de store købmandsgårde, som har haft stor betydning for byens udvikling som handelsby.
Quiz
A. Hvornår er købmandsgården i Slotsgade bygget (står øverst)?
Se rigtigt svar >>
B. På Grønttorvet, Slotsgade 22 ligger en restaurant, hvad er navnet?
Se rigtigt svar >>
Fortsæt til Sundbystræde og stop på Vandmøllepladsen.


Vandmøllepladsen har fået sit navn efter slottets vandmølle, som engang lå her. Skulpturen, der er udformet som et møllehjul med eger, har en række årstal hugget ind i granitten. Årstallene refererer til begivenheder i Nykøbing Slots historie, som ses på historiegadeskiltet.
Quiz
A. Hvilket år flyttede Dronning Sophie ind på Nykøbing Slot?
Se rigtigt svar >>
B. Hvilket slot på Sjælland har samme størrelse som Nykøbing Slot?
Se rigtigt svar >>
Her slutter turen ”I Dronning Sophies fodspor”

 

Kilder:

  • Georg Nørregård: Nykøbing Falster gennem tiderne. Første del: Dronningernes by
  • H. Grøndal Hansen: Nykøbing Slot
  • Kulturmindeforeningen: Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i Nykøbing F.
  • Niels Chr. Rasmussen: Bidrag til Nykøbing slots historie efter trykte kilder
  • Liselotte Mygh, Museet Falsters Minder: Tag i byen med Kulturmindeforeningen